Congres info

 • Uw cliënten verdienen het beste, dat staat vast. En u ook!
  Het zit er weer op: het elfde congres van de stichting is voorbij, na een jaar hard werken aan de voorbereiding. We zijn erg tevreden: ...
 • FFF 2019, wat een succes ... Dankjewel !
  4708 congressisten - Wat is een congres zonder deelnemers? Dank voor uw aanwezigheid, voor de interesse die u vertoont in ons beroep, de vorming, uw bijdrage ...
 • Welkom
  Beste, Het is officieel: over enkele uren gaan de deuren van Paleis 11 open in de Heizelpaleizen! We verwelkomen u dan op het Congres 2019 van de ...
 • 20 years of evolution
  Traditiegetrouw is WinBooks dit jaar opnieuw vertegenwoordigd op deze 12de editie van Forum for the Future. UITNODIGING - COCKTAIL 20 JAAR WINBOOKS Kom de 20ste verjaardag ...

Dream Team van het Forum

 • Circulaire 2020/C/75 over de belastingvermindering Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)
  De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting publiceerde op 29/05/2020 de circulaire 2020/C/75. Deze circulaire bevat FAQ over de belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van ...
 • Circulaire nr. Ci.RH.243/589.859 (AOIF 19/2008) d.d. 29.05.2008
  Farmaceutische bedrijven die tussenkomen in de bekostiging van deelname aan een wetenschappelijke manifestatie van beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector - Visum VZW Mdeon - Fiscale behandeling ...
 • Niet langer 18% bedrijfsvoorheffing over inkomsten van buitenlandse artiesten en atleten?
  CD&V heeft op 13 mei 2020 een wetsvoorstel ingediend tot versoepeling van het regime van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18% op inkomsten die betaald worden aan ...
 • Uitgestelde betaling koopprijs: getrouw beeld verzet zich niet tegen het boeken van een disconto
  In een arrest van 23 april 2020 (zaak C-640/18) bevestigt het Europees Hof van Justitie dat het getrouw beeld zich niet verzet tegen het boeken van een ...

FFFuture : Nieuwsbrief van de toekomst

 • Bevolkingstoename in België in 2020 neerwaarts herzien als gevolg van de COVID-19-epidemie: de internationale migratie oefent dubbel zo grote impact uit als het sterftecijfer
  Naar aanleiding van de actualisering van de demografische vooruitzichten in het kader van de COVID-19-epidemie voorziet het Federaal Planbureau in 2020 een bevolkingstoename van 17 000 inwoners ...
 • Vergoeding voor thuiswerk - coronamaatregel
  Vele werkgevers vragen zich af welke vergoeding ze mogen toekennen aan hun werknemers die ingevolge de regeringsmaatregelen voor Covid-19, een tijdlang hun werk bijna volledig ...
 • Zwak herstel van het ondernemersvertrouwen in mei
  Het ondernemersvertrouwen heeft zich enigszins hersteld in mei De stijging van de conjunctuurbarometer in mei is erg bleek in vergelijking met de duizelingwekkende daling in ...
 • Tewerkstellingsbarometer april 2020
  Hoeveel personen waren er aan de slag in april 2020? Werknemers aan de slag Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in maart 2020 bedroeg 4.028.647. Dat is een daling ...

Structurele partners

Met de steun van