Congres info

Log in om uw attest te krijgen

 • Niet deelnemen aan het congres? Wat een gemiste kans!
  Wij geven u graag 5 goede redenen om deel te nemen aan het congres: 1/ Het grootste forum voor opleiding en uitwisseling in België anno 2020. Ongelooflijk, toch? ...
 • Heeft u nog niet voldoende uren permanente vorming? Schrijf u dan zeker in voor het FFF 2020!
  Gezien dit bijzondere jaar, dat volledig getekend werd door covid-19, is het zeer waarschijnlijk dat u nog geen 40 uren permanente vorming kon volgen, zoals het ...
 • Wat het dreamteam FFF is? Lees het hier!
  Het dreamteam ontstond 8 jaar geleden. Het idee was om alle expertise te bundelen onder één label, duidelijk te onderscheiden voor de deelnemers van het congres. ...
 • Een veilige lockdown toegewenst, beste confraters
  Het is weer zover: een nieuwe lockdown werd afgekondigd… We bevinden ons opnieuw in een situatie die we absoluut wilden vermijden… Sluit de deuren en ...

Dream Team van het Forum

Log in om uw attest te krijgen

 • Uitstel indiening BTW-aangiften over maart 2021 en eerste kwartaal 2021
  Deze aangiften moesten normaal gezien uiterlijk op 20 april 2021 ingediend worden. Uitzonderlijk extra tijd De nieuwe datum voor het indienen van de periodieke btw-aangiften over de ...
 • UBO-register : verlenging termijn voor het uploaden van bewijsstukken tot 31 augustus 2021
  De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate ...
 • Melding van grensoverschrijdende constructies (DAC 6) : focus op de wezenskenmerken en de main benefit test (1)
  De verplichting om bepaalde agressieve grensoverschrijdende constructies te melden, is in werking getreden op 1 januari 2021. Op 28 februari 2021 moeten de eerste meldingen gebeuren. Dat vloeit voort ...
 • De gruwel van het naakte cijfer ...
  De digitalisering van de fiscaliteit en de digitale verwerking ervan is een feit. Dat we slechts aan het begin van die evolutie staan, is openstaande ...

FFFuture : Nieuwsbrief van de toekomst

Log in om uw attest te krijgen

 • Deel economie : een nieuwe documentatiemap op FISCONETplus !
  FISCONETplus stelt aan u voor: ‘een nieuwe documentatiemap(externe link) over de deeleconomie’. Sinds enkele jaren kent de deeleconomie een exponentiële groei. De populariteit ...
 • Competent, toegewijd en duurzaam eigenaarschap rond het familiebedrijf
  Familiebedrijven worden regelmatig bestempeld als ‘onprofessionele, weinig gestructureerde ondernemingen’. Klassiek stelt men dat de meeste familiebedrijven, naarmate ze groter en ouder worden, profiteren van het ...
 • NBB : grondige actualisatie van de SWG/FT-site
  De NBB deelt u hierbij mee dat de SWG/FT-site onlangs grondig geactualiseerd werd om, met name, de wijzigingen te weerspiegelen die zijn aangebracht in ...
 • Federale regering bindt de strijd aan met stress op het werk
  De jongste 10 jaar heeft België een sterke toename gekend van het aantal mensen dat langdurig van het werk afwezig is wegens ziekte. In een doorsnee ...

Structurele partners

Met de steun van