Programma Toon de lijst

Hervorming PB 2020: welke uitdagingen, risico’s en verwachtingen leven er ? (FR-NL)

De hervorming van de personenbelasting wordt al lang verwacht. Ook gevreesd, want de verplichtingen die hiermee gepaard gaan, laten weinig ruimte over voor vernieuwing. De fiscale gemeenschap moet bijdragen tot de discussie door de visie op de hervorming te delen, maar ook door heldere aanbevelingen mee te geven, los van enig politiek standpunt. De grootschalige bevraging over de belastinghervorming, de hoedanigheid van onze experts en de sleutelpositie van onze economische beroepsbeoefenaars bij de Belgische ondernemingen, bieden ons een unieke gelegenheid om de Tax Summit om te vormen tot een plaats waar kennis en verwachtingen worden gedeeld. Wij stellen de uitdagingen, werkterreinen, methodieken en verwachtingen aan u voor.

Conferentie met simultane vertaling

Emmanuel Degrève

Emmanuel Degrève

Jan Tuerlinkcx

Jan Tuerlinkcx

Jean Baeten

Jean Baeten

Marc Bourgeois

Marc Bourgeois

Openingszitting

Tax Summit
14:00 - 14:30
Forum

Inkomsten uit vermogen: onmogelijke vergelijking ? (NL en FR)

De discussies over de roerende en onroerende heffing zijn talrijk. Vaak focussen ze op belangrijke opties die onze fiscalisten zouden moeten aanbrengen, namelijk:

 • Dienen de inkomsten uit vastgoed te worden samengevoegd of wordt best een gemengd of flat tax-systeem aangehouden ?
 • Dient een veralgemeend level-playing field te worden toegepast voor inkomsten uit roerende en onroerende goederen ?
 • Dienen diverse inkomsten uit roerende of onroerende goederen te worden toegerekend aan inkomsten uit vastgoed ?
 • Hoe meerwaarden verwerken ?
 • Kunnen uitzonderingsmaatregelen worden behouden ?
 • Dienen inkomsten uit onroerende goederen op reële basis te worden belast ?

Deskundigen, moderatoren en deelnemers worden uitgenodigd om hierover na te denken op basis van de resultaten die voortvloeien uit de grootschalige bevraging, om tot aanbevelingen te komen.

Tweetalig conferentie zonder simultane vertaling

Jan Tuerlinkcx

Jan Tuerlinkcx

Sabrina Scarna

Sabrina Scarna

Workshop

Tax Summit
14:35 - 15:30
Forum

Inkomstenbelasting: beroepsinkomsten in de 21e eeuw (NL en FR)

Sommigen beweren dat de werkgelegenheid sterk bedreigd wordt door innovatie, digitalisering en automatisering in deze wereld in verandering. Ondertussen is de fiscaliteit wel gebaseerd op het WIB dat in 1962 werd hervormd. Aan de basis werd sindsdien niets gewijzigd: er ontstaan nieuwe regels, die echter de uitvoerbaarheid bemoeilijken en de onduidelijkheid vergroten. Onze fiscalisten moeten zich buigen over enkele basisregels:

 • Is het verschil tussen winst en baten nog gerechtvaardigd na de hervorming van het wetboek van vennootschappen ? Is het niet beter om slechts 1 categorie te voorzien voor ‘vennootschapswinst’ ?
 • Welke waarderingsregels moeten worden toegepast om de verschillende uitzonderingsmaatregelen uit te voeren ?
 • Wat met de professionele meerwaarden ?
 • Hoe kunnen nieuwe regels vanuit HR worden toegepast in een wereld waar mobiliteit, digitalisering en waardering van innovatie en inspanning de verwachtingen en functionering van de werknemer bepalen ?

Deskundigen, moderatoren en deelnemers worden uitgenodigd om hierover na te denken op basis van de resultaten die voortvloeien uit de grootschalige bevraging, om tot aanbevelingen te komen.

Tweetalig conferentie zonder simultane vertaling

Jean Baeten

Jean Baeten

Maurice De Mey

Maurice De Mey

Jean-Louis Davain

Jean-Louis Davain

Workshop

Tax Summit
14:35 - 15:30
Agora

Het Belgische belastingmodel: een voorbeeld of ramp ? (NL en FR)

De Belgische fiscaliteit is al bijna 2 eeuwen oud. De personenbelasting wordt sterk beïnvloed door de laatste staatshervorming, ondertussen 5 jaar oud. Er zijn tal van teksten, aanpassingen en wijzigingen, maar de verplichtingen die voortvloeien uit de werking en financiering van de federale regering zijn nog talrijker. Hoe kunnen we daarin onze weg vinden ? Onze fiscalisten gaan terug naar de basis en de vele herwerkingen aan de structuur van de personenbelasting:

 • Moeten inkomsten worden samengevoegd, dienen ze duaal te worden verwerkt of dient een flat tax te worden toegepast ?
 • Moet de PB meer worden geregionaliseerd of gefederaliseerd ?
 • Hoe kan de progressiviteit van de belasting, de bijkomende schijven of de verschillende tarieven best worden geregeld ?
 • Hoe een vrijgesteld minimumloon integreren ?
 • Moeten we de gezinssituatie integreren of opteren voor een geïndividualiseerd model van PB ?

Deskundigen, moderatoren en deelnemers worden uitgenodigd om hierover na te denken op basis van de resultaten die voortvloeien uit de grootschalige bevraging, om tot aanbevelingen te komen.

Tweetalig conferentie zonder simultane vertaling

Marc Bourgeois

Marc Bourgeois

Edoardo Traversa

Edoardo Traversa

Ivan Van de Cloot

Ivan Van de Cloot

Workshop

Tax Summit
15:35 - 16:30
Forum

Vervangingsinkomsten: einde van de uitzonderingsmaatregelen ? (NL en FR)

Het pensioenmodel stelt ons voor een enorme uitdaging: waarschijnlijk omdat we allemaal dit stadium bereiken, maar vooral omdat we proportioneel met steeds meer onder dit statuut vallen. Los van enige politieke beweging zijn alle deskundigen het erover eens dat het huidige model niet in stand kan worden gehouden. Met dit in het achterhoofd wordt de belasting op vervangingsinkomsten uitgewerkt: onze fiscalisten brengen hun bedenkingen, onder meer:

 • Moeten we een onderscheid maken tussen de vervangingsinkomsten en de beroepsinkomsten ?
 • Moeten inkomsten uit de eerste pijler een voorkeursbehandeling krijgen ?
 • Welk fiscaal statuut moet worden toegekend aan de inkomsten uit de 2e en 3e pijler ?
 • Moeten we de pensioenbelasting enkel vanuit fiscaal oogpunt bekijken, of eerder rekening houdend met de fiscale heffingen die vandaag bestaan ?
 • Moet een pensioengerechtigde persoon het recht hebben om vrij te werken ?

Deskundigen, moderatoren en deelnemers worden uitgenodigd om hierover na te denken op basis van de resultaten die voortvloeien uit de grootschalige bevraging, om tot aanbevelingen te komen.

Tweetalig conferentie zonder simultane vertaling

Alain Jousten

Alain Jousten

Workshop

Tax Summit
15:35 - 16:30
Agora

Hervorming 2020 ? Wat kunnen we onthouden uit de discussies en de bevraging van de eerste Tax Summit ?

Na de resultaten van de nationale bevraging en de bijdragen van verschillende deskundigen, bespreken de deelnemers van de Tax Summit de conclusies van de discussies en formulieren zij aanbevelingen over de 4 thema’s van de workshops:

 • Inkomsten uit vermogen
 • Beroepsinkomsten
 • Vervangingsinkomsten
 • Structuur van het belastingmodel

De moderatoren van de 4 workshops brengen de conclusies van de workshops.

Conferentie met simultane vertaling

Jan Tuerlinkcx

Jan Tuerlinkcx

Jean Baeten

Jean Baeten

Marc Bourgeois

Marc Bourgeois

Emmanuel Degrève

Emmanuel Degrève

Slotzitting

Tax Summit
17:00 - 17:40
Forum

Mijn programma

Registreren

Structurele partners