Structurele

BilltoBox

BilltoBox is de oplossing voor het transport en het beheer van de facturen in elektronisch formaat. Het brengt alle belanghebbenden samen rond het enige Belgische community platform.

Facturen worden uitgewisseld in het Belgische standaardformaat (e-fff) die voldoet aan de Europese norm (UBL-formaat).

Elke zelfstandige en iedere KMO kan nu beschikken over een universele box die opgenomen is in uitgebreide directory. Al deze boxen zitten op een geïntegreerd platform voor het ontvangen, verzenden, delen, verwerken en bewaren van elektronische facturen.

BilltoBox is een coöperatieve organisatie bestaande uit economische professionals, dynamische spelers in de economie en zakelijke partners.


Bekijk de website van onze partner

Stand : B-77

Maak een afspraak

Exact Software

Sinds 1984 ondersteunt Exact accountants en ondernemers met innovatieve cloud oplossingen. Meer dan 9000 accountants maken dagelijks gebruik van Exact voor het beheer van hun kantoor en voor het verzorgen van de boekhouding van hun klanten. De interface maakt het mogelijk om een efficiënte samenwerking te creëren tussen de ondernemer en zijn accountant.

Het werken in de cloud geeft de accountant de mogelijkheid om realtime gegevens met zijn klant te delen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-57

Horus Software

Maak je het leven makkelijk met Horus, de boekhoudsoftware van morgen ! Horus, gebaseerd op de nieuwste technologieën, is een innoverende boekhoudsoftware die alle noden in één enkele oplossing giet. Volledig heruitgevonden voor boekhouders en hun klanten, wordt het dagelijks gebruik ervan een fluitje van een cent. Dankzij de innovatie en de eenvoud van Horus kunt u:

 • Het volledige boekhoudplan aanpassen in 2 minuten;
 • Automatisch rapporten genereren voor uw klanten;
 • In enkele klikken de boekhouding van verschillende bedrijven tegelijkertijd raadplegen;
 • Uw klanten een real time overzicht van de cijfers geven;
 • Nog meer advies geven dankzij de pré-codering door artificiële intelligentie en gedragsanalyse.

Bekijk de website van onze partner

Stand : J-77

Maak een afspraak

ING

ING België biedt alle cliëntensegmenten, zowel retail- en private bankingcliënten, als kleine en middelgrote ondernemingen, instellingen en grote bedrijven, een breed assortiment financiële producten en diensten aan via het distributiekanaal van hun keuze (click, call of face).

Ons producten- en dienstenaanbod weerspiegelt onze kernactiviteiten: retail en private banking, corporate en institutional banking, financial markets, investment banking, vermogensbeheer en verzekeringen (leven en niet-leven).

Sinds 2008 positioneert ING België zich in de retailmarkt met succes als universele directe bank. Deze strategische verschuiving beantwoordt volledig aan de behoefte van de cliënt aan eenvoud en gemak. ING België is de enige Belgische bank die een sterk kantorennet combineert met een duidelijk onlineaanbod.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-57

Maak een afspraak

Silverfin

Silverfin - Connected Accounting in de praktijk

Silverfin brengt de volledige workflow in je accountantskantoor op één platform, waarbij de financiële data steeds centraal staat. We ondersteunen je van A tot Z, van analyse tot jaarrekening, in de digitale transformatie van je kantoor. De technologie haalt bovendien ongeziene inzichten naar boven over je klantenbasis heen, en maakt zo nieuwe verdienmodellen mogelijk.

 • automatische synchronisatie boekhoudpakketten en crm
 • digitaal werkdossier
 • jaar- en periodieke afsluiting
 • flexibel rapporteren voor tussentijds advies
 • interactieve besprekingen
 • interne workflow met aanpasbare checklists
 • communicatieplatform tussen medewerkers en met klanten
 • automatisch invullen van wettelijke verslaggeving
 • budgettering en forecasting
 • jaarrapport (het boekje) met één druk op de knop
 • nieuw: nu ook met jaarrekening in xbrl

Als het succes van je kantoor afhangt van de kwaliteit en de snelheid van je advies, beschik je met Silverfin steeds over realtime inzichten, gebaseerd op geverifieerde data. Meer weten? Ga naar www.getsilverfin.com


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-61

Syneton

SYNETON bvba, een spin-off van een middel- groot accountantskantoor, richt zich primair op het ontwikkelen van software waarmee accountants-, boekhoud- en revisorenkantoren in staat zijn hun kwaliteitscontrole en interne opvolging te organiseren. Admin-IS wordt dagelijks in meer dan 950 kantoren gebruikt.

Het pakket omvat alle instrumenten om de interne organisatie van uw kantoor te optimaliseren met onder andere de anti-witwas procedures, de tijdsregistratie en facturatie, een deadline opvolging en een Document Management System.


Bekijk de website van onze partner

Stand : B-70

WinBooks

HET WINBOOKS UNIVERSUM

WinBooks is een boekhoud- en beheersoftware die de verschillende aspecten van uw beheer- en raadgevingsfunctie dekt: een volledige boekhouding, een hyper-efficiënt herkenningssysteem, een samenwerkingsplatform en die financiële analyses mogelijk maakt.

Creëer uw oplossing stap voor stap, in functie van uw behoeften, om tot uw eigen ‘All in One’ oplossing te komen.

WinBooks reikt u alle tools aan voor een volledige digitalisatie van het boekhoudkantoor.

Met WinBooks

 • Geef een boost aan uw efficiëntie en uw rendement
 • Werk samen met uw klanten
 • Creëer uw oplossing op maat
 • Integreer de digitalisatie op uw eigen ritme

Bekijk de website van onze partner

Stand : F-53

Maak een afspraak

Yuki

Yuki is een online boekhoudplatform ontwikkeld voor kmo-ondernemers met een geintegreerd backofficeplatform voor accountants-en boekhoudkantoren. Dit stelt u in de mogelijkheid om uw eigen klanten rechtstreeks en online te bedienen via Yuki. Niet alleen een betere en snellere service kan worden bereikt, ook kan er tot 4 keer zoveel tijd gewonnen worden door automatisering en de boekhouding is dagelijks up to date.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-40

Maak een afspraak

Ondersteuning

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten

De boekhouder-fiscalist BIBF is de bevoorrechte adviseur van zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepsbeoefenaars.

In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder(-fiscalist) als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen. Deze beroepsbeoefenaars dragen de titel van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist. Sinds 1 juli 2013 kan een boekhouder die in loondienst of in overheidsdienst werkt, ook - op vrijwillige basis - lid worden van het Instituut.

Het BIBF is een publiekrechtelijke instelling, opgericht bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1992 dat vervangen werd door de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars, erkende boekhouders(-fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden. Dezen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) zijn bij wet gemachtigd om als zelfstandige beroepsbeoefenaars boekhouddiensten voor rekening van derden te verrichten. Het Instituut heeft tevens als opdracht erop toe te zien dat de regels van de deontologie worden nageleefd, zodat de opdrachten die aan zijn leden worden toevertrouwd tot een goed einde kunnen worden gebracht. Daarnaast staat het BIBF ook in voor de organisatie van de stage, die leidt tot de wettelijke erkenning als erkend boekhouder(-fiscalist).

Het Instituut telt meer dan 6000 leden en stagiairs.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-74

Instituut van de accountants en belastingconsulenten

Als bevoorrechte adviseurs van ondernemingen en in het bijzonder de kmo’s, zijn de 6.500 accountants en belastingconsulenten (8.000 als rekening wordt gehouden met de stagiairs) lid van een door de wetgever erkend en gereglementeerd beroep. Naast een strenge toegang tot het beroep, met een stage van drie jaar en een verplichting tot permanente vorming, warborgen onze beroepsnormen en strikte deontologie een kwaliteitsvolle uitoefening van onze beroepsactiviteiten. Bovendien staat het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) in voor de organisatie van en het toezicht op het beroep en voor de bescherming van de titels.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-74

Standhouders

Acerta

De kracht van mensen, daar draait het om bij Acerta.

Onze klemtoon ligt op het aantrekken, benutten, ontwikkelen en behouden van menselijk kapitaal zowel bij onze klanten als binnen onze eigen onderneming.

Acerta is gespecialiseerd in alles wat mensen en hun onderneming aanbelangt en/of sterker maakt (administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag of ‘Hard HR’) en dat voor alle ontwikkelingsfasen binnen uw bedrijf.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-05

ADIX GROUP

ADIX GROUP ontwikkelt en commercialiseert ADIX en SARAH software die aangepast zijn voor fiduciaires, boekhoudkantoren, ondernemingen, VZW, zelfstandigen... Boekhouding, Facturatie, Voorraad, Commercieel beheer, Toonbankverkoop, Permanent dossier, Fiscale bijlage, Afschrijvingen, Belastingberekening (ADIFISC 2018, Prestaties... Geïntegreerde en gebruiksvriendelijke programma’s die beantwoorden aan de noden en vereisten van de gebruikers in hun dagelijkse taken. ADIX GROUP kiezen is vanzelfsprekend voor een doeltreffend beheer.

ADIBOX laat de behandeling toe van gescande facturen (formaat e-FFF) met automatische verzending naar de ontvangstbus van de fiduciaire om dan overgebracht te worden in de boekhouding en dit 3 tot 5 maal sneller dan een manuele inbreng.

MyBiz Solution is een innoverende oplossing voor het opstellen van financiële en previsionele plannen om u te begeleiden bij beslissingen voor investering, ontwikkeling of reorganisatie van het bedrijf.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-33

ADMS

ADM Solutions is een IT development organisatie gespecialiseerd in digitalisering van de verschillende documentstromen en het stroomlijnen van de gekoppelde processen. We hebben een jarenlange ervaring opgebouwd in de accountancy sector in vereenvoudiging van werkprocessen door automatisering van boekhoudkundige processen, documentstromen, workflows en archivering. Onze unieke producten voor automatische uitlezing van facturen (OCR en IDR technologie) zoeken zelf intelligent naar alle velden op een factuur. Wij staan open om elk boekhoudpakket in onze oplossingen te integreren. Onze archiveringsmethode voldoet aan de wetgeving m.b.t. legaal archiveren en beschikt over geavanceerde opzoekmogelijkheden. Voor de eindklanten voorzien we een **portaal met toegang tot hun persoonlijk archief. Met onze oplossingen kan men dus in een handomdraai transformeren van papieren naar digitale processen. Wij, ADM solutions, willen dé IT partner zijn voor **document management oplossingen enerzijds en anderzijds het automatisch uitlezen van facturen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-23

Advensys

Allegro

Allegro online en Allegro Windows : "DE" boekhoudsoftwares. Allegro Windows (vroeger Popsy) is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke boekhoudsoftware. Werkend onder Windows en gericht op ondernemingen en zelfstandigen in België en het Groothertogdom Luxemburg. Reeds vele malen bekroond door de professionals van de boekhouding, evolueert Allegro Popsy met zijn tijd en beantwoordt het aan alle, heersende wettelijke normen. Allegro online is reeds 5 jaar beschikbaar op de Belgische markt. Van bij de oorsprong ontwikkeld voor de Cloud, geeft Allegro online aan elke klant, de onmisbare gebruiksvriendelijkheid en eenvoud. Zonder ook de veiligheid, de mobiliteit en de toegankelijkheid van dit soort toepassingen te vergeten. Naast de verschillende modules ontwikkeld om het dagelijks beheer van de ondernemingen steeds efficiënter te laten verlopen, beantwoorden de "cloud" oplossingen een meer recente vraag naar mobiliteit, betere prestaties en veiligheid van onze klanten.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-17

Amahé


Stand : K-88

Anthemis

Anthemis is een uitgeverij die gespecialiseerd is in professionele publicaties, ontstaan uit de samenwerking van ervaren uitgevers die kwaliteitswerken ter beschikking wilden stellen van zoveel mogelijk vakmensen. De doelstellingen van Anthemis zijn: kwaliteitswerken publiceren die aangepast zijn aan de behoeften van beroepsmensen, ongeacht hun activiteiten; een documentatiefonds aanbieden, zowel op papier als op elektronische drager; haar publicaties ruim verspreiden in België en in het buitenland; auteurs een echt partnerschap aanbieden. Onze publicaties zijn bedoeld voor juridische beroepen, maar ook voor bedrijfsleiders, verantwoordelijken van financiële en boekhoudkundige afdelingen, bedrijfsrevisoren, accountants, verzekeraars, artsen, enz.


Bekijk de website van onze partner

Stand : A-79

Arco Information

De digitale transitie van diverse documenten is sinds jaren de core business van Arco. Als Accountancy kantoor kan u nu ook volop genieten van onze jarenlange opgebouwde en uitgebreide expertise rond digitalisering. We bieden een totaaloplossing, van documentinvoer tot boeking en beheer betaalstatus, als aanvulling op uw bestaand boekhoudpakket. Het digitale dossier vervangt de traditionele mappen en geeft zowel de cliënt als het kantoor een doorlopende toegang tot het wettelijk digitaal archief. Een efficiënte en effectieve maatoplossing die een win betekent voor zowel u als voor uw cliënteel.


Bekijk de website van onze partner

Stand : E-23

BBB

Nederlandstalige beroepsvereniging die in 2016 zijn twintigjarig bestaan vierde en volgende activiteiten organiseert: reguliere seminariereeksen ; stagereeksen en speciale seminaries en evenementen. Jaarlijks worden er 14 reguliere reeksen georganiseerd op zeven diverse locaties in de vijf Nederlandstalige Provincies met specifieke onderwerpen voor de beroepsbeoefenaars en de stagiairs. (IAB-BIBF-IBR) Al deze seminaries zijn erkend door de diverse instituten en kunnen zonder voorafgaandelijke inschrijving worden bijgewoond door het BBB-lid op de locatie van zijn keuze. Tot het documentatiemateriaal behoort altijd minimum een gedrukte syllabus. In een viertal seminaries wordt zelfs een boek voorzien uit de boekenreeks van BBB-vzw, uitgegeven door uitgeverij Maklu. Alle aanwezigen krijgen deze documentatie gratis aangeboden. De stagereeksen worden twee maal in Drongen (kantoren van Partena) georganiseerd voor de stagiairs van het BIBF ter voorbereiding tot hun schriftelijk toegangsexamen dat doorgaat in mei en november van elk jaar. Elke sessie duurt 8 volle zaterdagen. Voor de stagiairs van het IAB wordt deze reeks één maal per jaar in het najaar in Drongen georganiseerd (kantoren van Partena) ter voorbereiding van hun schriftelijke proef. Elke reeks wordt verdeeld over 8 volle zaterdagen. Op aanvraag van onze leden worden soms aanvullende seminaries georganiseerd hetzij in aanvullende reeksen, hetzij op kleine schaal in de vorm van workshops.


Bekijk de website van onze partner

Stand : K-95

BDO

BDO is een internationaal opererende accountantsorganisatie en is qua omvang de vijfde accountants- en adviesorganisatie ter wereld Het bedrijf is actief binnen volgende domeinen:

 • Audit en assurance
 • Tax en legal
 • Advisory
 • Accounting en Reporting

Bekijk de website van onze partner

Stand : H-33

Besox

Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s. Besox, een sociaal secretariaat op ondernemersmaat!


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-20

Billit

Billit vormt de digitale brug tussen ondernemer en boekhouder.

Als online facturatieplatform zet Billit volledig in op UBL, de nieuwe standaard voor elektronisch factureren. Verkoopfacturen worden meteen aangemaakt in UBL en ook aankoopfacturen kunnen via een zelflerende tekstherkenning worden omgezet naar deze nieuwe standaard. Daarnaast genieten ondernemers van document management, financiële overzichten, automatische betalingscontrole en betalingsopdrachten voor de bank.

Het boekhoudkantoor heeft 24/7 toegang tot de facturen en documenten van zijn Billit-ondernemers. Deze kunnen ook periodiek en volledig geautomatiseerd naar het boekhoudkantoor worden doorgestuurd. Op deze manier wordt de aanlevering mooi gespreid en worden de vervelende piekperiodes afgevlakt.


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-44

Bizz2bizz – AllesCloud cvba

VoIP Business Telephony( Phone2Bizz ) – Business Software Solutions – Exact Business partner


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-36

Bolero Crowdfunding

Bolero Crowdfunding is het crowdfunding platform van KBC en CBC. Het biedt KMO’s en groeibedrijven toegang tot financiering zonder waarborgen dankzij een (achtergestelde) obligatielening, ook wel crowdlending genoemd. Bij Bolero Crowdfunding kunnen bedrijven tot € 500.000 per jaar lenen bij particuliere beleggers om zo hun werkkapitaal te versterken of om hun investeringen te financieren. Crowdlending valt perfect te combineren met het klassieke bankkrediet. Bovendien geeft Bolero Crowdfunding toegang tot een community van 100.000 potentiele investeerders.


Bekijk de website van onze partner

Stand : C-95

BrightAnalytics

BrightAnalytics: the management reporting platform turning data into performance

At BrightAnalytics, we believe in performance. We help organizations constantly evaluate and challenge themselves to do more. We give people the tools and the power to be on top of their organization’s performance. To focus on the financials that matter. To take data-driven decisions faster. Want to go for more? Believe in turning data into performance with BrightAnalytics.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-36

Maak een afspraak

CaseWare Belgium & Luxembourg

CaseWare biedt boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren en bedrijven krachtige all-in-one software-oplossingen, volledig afgestemd op het economische beroep. Volledige automatisering van je workflow (werkdossier, jaarrekening, aangifte VenB, notulen en rapportering.

 • Cijfers zijn real-time geconnecteerd,
 • Een vlotte samenwerking met je klanten en collega's
 • Efficiëntie en tijdswinst, en dus minder kosten

CaseWare brengt je aan boord van de digitale revolutie. Wij zorgen voor de automatisatie van het compliance werk zodat u zich kunt richten op uw werk als bedrijfsadviseur.

Deze toonaangevende software wordt gebruikt in meer dan 130 landen en is gewijd aan continue innovatie voor boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren in praktijken groot en klein, in bedrijven en overheden wereldwijd.

CaseWare, streamlining compliancy | boosting efficiency


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-33

ClearFacts

Bent u accountant, leidt u een boekhoudkantoor of bent u consulent financiële diensten? Dan zoekt u ongetwijfeld naar het geschikte moment om te starten met online dienstverlening en het digitaliseren van de documentenstroom van en naar uw klanten. Met ClearFacts haalt u een veelzijdige toepassing in huis die de volledige stroom van facturen en diverse documenten digitaliseert en zonder tussenstappen klaarzet in uw boekhoudsoftware. ClearFacts beschikt over een eigen innovatieve OCR-herkenningsmodule (AIR) en verzorgt de terugkoppeling van de boekhouding via een overzichtelijk portaal, onder het logo van uw kantoor. ClearFacts integreert met uw bestaande boekhoudsoftware. De toepassing ondersteunt maw de administratieve taken in het voor- en natraject tot het boekhouden. De extra tijd die vrij komt besteden uw medewerkers aan taken met meer toegevoegde waarde. Het verhogen van de productiviteit en de efficiëntie van uw kantoor is onze inzet.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-39

Cloudbizz

Cloudbizz, de IT-manager van de boekhoudkantoren ! Of het nu gaat over Winbooks, Bob, Popsy, Syneton, Kluwer, Exact, Isabel of andere software, wij zorgen voor een gehele integratie. Verspil geen tijd meer en laat uw IT aan over ons.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-88

Cloudshake

Met CloudShake willen wij KMO’s ondersteunen bij de digitalisering van hun onderneming. Hierbij leggen wij niet alleen de focus op software waarmee het mogelijk is om de administratie te vereenvoudigen, maar ook op allerlei ondersteunende ICT diensten die onmisbaar zijn voor de hedendaagse bedrijfsvoering. Vanuit onze jarenlange ervaring in ICT dienstverlening, hebben we zorgvuldig een pakket samengesteld van professionele cloud diensten die tot in de puntjes afgestemd zijn op elkaar.

We bieden de nodige expertise op het vlak van Facturatie en ERP software, Voice-Over-IP, Cloud Opslag en Backup, E-mail en Website en alle bijhorende noodzakelijke Hardware. Voor accountants- en boekhoudkantoren hebben we speciale formules uitgewerkt, waarbij wij een ondersteunende rol kunnen spelen in het digitaliseringstraject van hun klantenportefeuille. Wij hebben sterke partnerships met TeamLeader, Billit en Exact Online.

CloudShake, wij digitaliseren uw onderneming !


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-20

Comase Informatique

Comase Informatique is sinds 1980 actief en is een bedrijf voor computerdiensten dat aanwezig is op alle gebieden van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

Als een bevoorrechte IT-partner voor KMO ‘s, heeft het een reeks diensten en producten ontwikkeld die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen.

De activiteit van Comase Informatique is georganiseerd rond verschillende domeinen:

 • Software leveren
 • Levering van materialen
 • Internet sites
 • Gespecialiseerde service en advies
 • Op maat Ontwikkelingen

Bekijk de website van onze partner

Stand : B-92

COMAX

Comax: Optimaliseer uw administratie en houd meer tijd over voor uw klanten Als ondernemer weet u maar al te goed dat tijd geld betekent. Een goede administratie is noodzakelijk maar vergt veel kostbare tijd. Tijd die u liever aan uw klanten besteedt. 1. Wij starten waar anderen stoppen, knopen de losse eindjes aan elkaar en overbruggen de kloven. 2. Wij reiken tools aan om alle bedrijfsinformatie centraal te archiveren. 3. Wij zetten manuele handelingen om in digitale stromen. 4. Wij optimaliseren uw administratieve processen 5. Wij leveren betaalbare oplossingen met een zeer snelle ROI 6. Wij vertrekken vanuit uw bestaande software-pakketten en manier van werken.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-23

Connect

CONNECT wil de economische beroepen bijstaan in hun rol als raadgever van hun klanten. Zo gidsen we u als boekhouder, accountant,... doorheen de bestaande overheidssteun voor ondernemers. Zodat u úw klanten hier advies in kunt geven.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-08

Connective

Efficiënt. Proactief. Gebruiksvriendelijk. 3 onmiskenbare eigenschappen voor de digitale accountant van vandaag. Connective stoomt u in no-time klaar voor de omschakeling naar een meer efficiënte, veilige maar vooral digitale service. Dankzij het Connective aanbod kan u voortaan iedere klant op een intuïtieve manier identificeren (Identity Services) en al uw documenten zoals het verslag van Raad van Bestuur, opdrachtenbrieven, anti-witwasdocumenten etc. voorzien van een eIDAS gecertifieerde elektronische handtekening (eSignatures). Zou dit niet het ideale digitale sluitstuk zijn voor uw klanten?


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-20

Cyberbox

CyberBox, un outil simple et efficace permettant de centraliser le flux de documents d’entreprises, en faciliter le suivi et assurer leur importation dans les systèmes comptables, tous cela sous un format électronique standardisé (eFFF). Plus qu’une simple messagerie électronique, plus qu’un logiciel de scanning et d’importation, plus qu’un OCR, Cyberbox est un outil de gestion de documents d'entreprise « tout-en-un ». Les factures PDF, XML, Word, Excel, scannées ou téléchargées sont analysées, océrisées et pré-encodées pour ensuite être complétées, validées avant d’être importées en comptabilité.


Bekijk de website van onze partner

Stand : C-92

Devizen

DEVIZEN permet aux experts comptables de réaliser des devis… ZEN !


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-36

Digitec

Het digitaliseren en automatiseren van het beheer van uw boekhoudkundige documenten is prima, maar een globale oplossing die de werking van alle afdelingen van uw bedrijf beter integreert. Wij stellen u voor om samen met u te bekijken hoe u werkt om u tijd te besparen op alle niveaus en zo uw efficiëntie te verhogen. Reeds 20 jaar helpen wij onze klanten bij het optimaliseren van hun processen en werkomgeving.


Stand : H-20

DizzyData

DizzyData is de oplossing voor het automatiseren van factuurverwerking voor accountants. Facturen worden automatisch, snel herkend en direct geboekt in uw boekhoudpakket. DizzyData koppelt met verschillende bekende boekhoudpakketten, waardoor u en uw medewerkers slechts nog één gebruiksvriendelijk platform moeten gebruiken voor het verwerken van uw facturen. Daarnaast zijn er ook talrijke mogelijkheden aangaande goedkeuringflows, waardoor u uw proces niet hoeft aan te passen. Elke factuur kan u ook terugvinden in het archief.


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-88

EcofinTax Club (Groupe Ecofin Club), division of Flexi-time Sprl

Ce nouveau club aura pour but de rassembler le monde du chiffre avec des chefs d’entreprises, de débattre, d’échanger et de construire ensemble une nouvelle vision de la fiscalité sous forme de conférence, workshop, etc.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-06

Edenred

Edenred, wereldleider in voorafbetaalde diensten, reikt oplossingen aan voor het individuele welzijn van werknemers en voor de goede prestatie van ondernemingen en organisaties. Edenred is actief in 41 landen met 6.000 werknemers, bijna 640.000 bedrijven en instanties die klant zijn, 40 miljoen gebruikers en 1,4 miljoen aangesloten dienstverleners. Edenred behaalde in 2013 een uitgiftevolume van 17,1 miljard euro, waarvan meer dan 58% in de opkomende landen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-20

Edi.pro

Edi.pro werd in 1998 opgericht door de Kamer voor Handel en Nijverheid van Luik en met als gedelegeerd bestuurder L. Venanzi. De Nederlandstalige afdeling werd in 2003 opgestart en publiceert praktische uitgaven (boeken, losbladige), bestemd voor professionals (KMO-bedrijfsleiders en hun adviseurs - boekhouders- fiscalisten, accountants, bedrijfsrevisoren, advocaten, notarissen, vastgoedmakelaars, enz.).


Bekijk de website van onze partner

Stand : A-82

EMAsphere

EMAsphere ontwikkelt een gebruiksklare management tool voor de opvolging van de financiële en operationele KPI's van ondernemingen en hun filialen. De EMAsphere-toepassing is een management tool die zich naadloos integreert met de boekhoud-, CRM- en ERP-systemen van de onderneming en ontworpen is om in het klantenportaal van boekhoudkantoren te worden geïmplementeerd. Door de geautomatiseerde overdracht en actualisering van de gegevens, beschikken de gebruikers immers altijd over 100% betrouwbare en correcte informatie die wordt weergegeven in managementrapporten en standaard ingestelde analyses.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-29

Espace-Innovation

Le Club Espace Innovation est un lieu d'inspiration, d'apprentissages et d'échanges. Il réunit des cabinets d'Expertise Comptable de toutes tailles. C'est en conjuguant depuis 2008 la théorie décryptée par des intervenants de haut niveau, le partage imposé des bonnes pratiques, et les outils construits ensemble que le Club bouge les lignes, intensifie le développement du CA et de la renommée. Stratégie, marketing de l'offre, communication, action commerciale, management et relation client sont au coeur des thématiques abordées. Format innovant, qualité de la relation, impertinence de ton et pertinence des travaux portent l'âme et le succès du Club en France et en Belgique.


Bekijk de website van onze partner

Stand : E-393

Federale Overheidsdienst Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën staat in voor verschillende opdrachten op fiscale, financiële en andere domeinen. De FOD Financiën staat in voor een juiste heffing van de belastingen, het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie van de staat en het beheer van de uitstaande schuld. Breng een bezoek aan onze stand en informeer u over de fiscaliteit in het algemeen. Daar ontmoet u onze experten van de Vennootschapsbelasting (grote en kleine ondernemingen),BTW, Douane en Accijnzen, fiscale Bemiddelingsdienst, Inning en Invordering en van de E-faktuur. Medewerkers van de Dienst Aanwerving is dit jaar ook aanwezig.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-76

FID-Manager

FID-Manager is een beheersoplossing voor zowel kleine als grote Belgische accountantskantoren. Reeds aanwezig in meer dan 800 accountantskantoren, dient FID-Manager om de wettelijke vervaltermijnen op te volgen, klantendossiers digitaliseren, eindklanten te factureren en uiteindelijk ook uw wettelijke obligaties te beheren die voortvloeien uit de Antiwitwaswet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

De intuïtieve interface, gebruiksvriendelijk en specifiek aangepast voor professionele cijferaars staat aan iedereen toe om snel de software in de hand te nemen zonder urenlange opleidingen te volgen. Een halve dag volstaat om de software te kunnen installeren en gebruiken.

Als webapplicatie is FID-Manager overal beschikbaar en vanop de meeste multimediatoestellen, wanneer u op klantenbezoek bent, op kantoor of zelf bij u thuis. Daarbovenop kunt u informatie delen met uw cliënteel en hen de mogelijk geven hun btw-, pb-, ven.b.- documenten naar u door te sturen via het klantenportaal.

De basis functionaliteiten in FID-Manager zijn: - Permanent dossier en antiwitwaswet - Timesheet en facturatie - Wettelijke vervaltermijnen - Automatische herkennig van officiële documenten - Mailingtool - Klantenportaal


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-95

FOD Economie

De missie van de FOD Economie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.


Bekijk de website van onze partner

Forum for the Future

Dit congres wordt door het ‘Forum for the future’ georganiseerd. Deze stichting heeft als doel de economische beroepen te promoten, de ervaringsuitwisseling tussen de beroepsbeoefenaars aan te moedigen, innovatie te ondersteunen en de “best practices“ aan te moedigen in de professionele sector die de accountants, de boekhouders, de fiscalisten, de bedrijfsrevisoren en de finciële actoren bij privé of openbare ondernemingen vertegenwoordigen.


Bekijk de website van onze partner

Furoo

FUROO is een ERP-softwarepakket voor kleine en middelgrote ondernemingen om de administratieve processen te stroomlijnen en vereenvoudigen. Als accountant kunt u de documenten van uw klanten uit FUROO exporteren en deze rechtstreeks in uw vertrouwde boekhoudsysteem importeren. Zo wordt dubbele input vermeden en verkleint u aanzienlijk de kans op fouten. Doordat u de gegevens rechtstreeks uit het systeem van uw klant kunt halen, kunt u ook tussentijds de aan- en verkoopfacturen van uw klant verwerken. Hierdoor kunt u piekmomenten beter spreiden. Kortom, FUROO is de tool die de samenwerking met uw klant optimaliseert terwijl u uw vertrouwde boekhoudsoftware kunt blijven gebruiken.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-23

Group S

Voor heel wat ondernemers vervult u als boekhouder een belangrijke rol. Zowel starters, zelfstandigen als werkgevers rekenen op uw expertise en kennis om hen bij te staan en te adviseren in de ondernemingswereld. Group S heeft alles in huis om u bij deze taak te helpen.

Als HR partner ondersteunt Group S ondernemingen in hun dagelijkse personeels- en loonadministratie. Dankzij een sterk netwerk van partners en tussenpersonen biedt Group S een uitgebreide multiservice met praktische oplossingen en concreet advies via één aanspreekpunt. Naast het ondernemingsloket ‘Formalis’ voor starters, het fonds voor zelfstandigen, het kinderbijslagfonds en het sociaal secretariaat voor werkgevers beschikt Group S over een ruim aanbod aan HR diensten en juridische begeleiding. Om de loon- en personeelsadministratie te vereenvoudigen, heeft Group S ook haar eigen applicaties en software ontwikkeld.

Group S is dus meer dan een sociaal secretariaat!


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-44

Hays Accountancy & Finance

Great Place to Work® Certified 2018 Belgium, Hays Belgium is één van de marktleiders op vlak van rekrutering van specialisten. Iedere consultant is expert in een specifiek domein, één van onze 14 divisies. Ons bedrijf telt meer dan 200 werknemers die vanuit 8 kantoren in België werken. Onze diensten strekken zich uit over Rekrutering & Selectie bij het opstellen van vaste en tijdelijke contracten of Contracting / Freelance jobs van kandidaten die wij ontmoeten.

Vind ons op stand I.4, aan de inkom van de beurs om gedachten uit te wisselen rond:

 • Boekhouding
 • Audit / herziening
 • Sociaal recht
 • Fiscaliteit / recht

Onze experts zullen de meest recente tendensen met je delen en zullen meer uitleg geven rond de beschikbare profielen binnen jouw regio in België. Hays hecht veel belang aan de kwaliteit van de diensten en waakt hier permanent over. Om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen, bieden wij grondige en kwaliteitsvolle rekruteringsdiensten aan onze klanten en kandidaten. Dankzij onze expertise op de arbeidsmarkt en onze rijke ervaring over de verschillende jaren heen binnen rekrutering en selectie, kunnen wij de perfecte match vinden tussen onze klanten en kandidaten.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-04

IBGraf Business Solutions

Du haut de ses 30 ans d’expérience, le groupe IBGraf est devenu un partenaire incontournable en informatique de gestion, et plus particulièrement pour les professionnels du chiffre. Nous vous proposons donc des solutions «métiers» souples et évolutives permettant la gestion non exhaustive des éléments suivants : échéances, temps, facturation et rentabilité de vos dossiers ; emails, courriers et suivis ; documents et archivage électronique ; documents dynamiques et stratégiques ; relation clientèle (CRM) et ressources humaines ; extranet clients et collaborateurs ; comptabilité générale ; parc informatique ; hébergement sécurisé.


Bekijk de website van onze partner

Stand : B-95

Intellifin

De Ondernemingsradar van Intellifin is een innovatieve cloud software voor bedrijfsadvies. Met de Ondernemingsradar vergelijkt u uw klant met soortgelijke ondernemingen, stelt u op intuïtieve wijze een businessplan op, maakt u messcherpe analyses in woord en beeld en kan u aan de slag met de dynamische cijfers. Maar de Ondernemingsradar doet meer: het helpt u om een toekomstplan op te stellen dat de waarde van de zaak verhoogt: De hele boekhouding kan u meteen laten herrekenen om elk idee te testen. Bovendien berekent de Ondernemingsradar de evolutie van de waarde van een onderneming. Niet alleen de waarde van uw bedrijf/klant maar ook die van alle 400.000 Belgische vennootschappen. De Ondernemingsradar van Intellifin neemt de complexiteit van gegevens verwerken weg en laat u als raadgever focussen op datgene waar u goed in bent: een meerwaarde zijn voor de ondernemer.

Overtuig uzelf in de 30’-sessie van Intellifin. Achter Intellifin vindt u Paul Hermans, de ontwerper van softwareprogramma’s zoals Fiscalc & Fiscalc Edities. Samen met zoon Jan, dochter Kristel en medewerkers heeft hij de Ondernemingsradar ontwikkeld.


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-23

Intersentia

Met First Software heeft Intersentia al meer dan 10 jaar een prominente plaats ingenomen op de markt van de financiële compliance software. Onze software biedt de financieel expert - accountant, bedrijfsrevisor, auditor, boekhouder, fiscalist en financieel directeur - een waaier van hoogwaardige en gebruiksvriendelijke tools aan en stelt de gebruikers in staat efficiënter te werken. De inzet van alle medewerkers heeft First Software een uitmuntend kwaliteitslabel bezorgd! Intersentia kent u ook als dé referentie op de markt voor wetenschappelijke en professionele uitgaven, met reeksen als ‘ Handboek Boekhouden', 'Fiscale Handboeken' en 'Fiscale topics'.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-23

Isabel Group

Sinds 1995 is Isabel Group als Belgisch bedrijf uitgegroeid van belangrijkste aanbieder van multibancaire diensten voor professionele gebruikers tot de grootste fintech van België. We zijn een betrouwbare en solide schakel tussen de bedrijfswereld, banken en leveranciers. Met meer dan 250 experts en een doorgedreven focus op de bedrijfswereld, bieden we onze klanten een totale waaier aan financiële oplossingen. Dankzij onze consultancy services kunnen we hen hierin van start tot finish begeleiden. Isabel Group heeft ook een groot netwerk aan partners waar u een beroep op kunt doen.

Via CodaBox krijgen boekhouders en ondernemers snel toegang tot elektronische bankuittreksels, facturen en andere documenten. Dankzij de naadloze integratie met de meest gangbare boekhoudpakken wordt de verwerking en het beheer kinderspel. Bovendien laat de CodaBox technologie toe om de verzending van boekhoudkundige documenten van sociale secretariaten te automatiseren.

Zo bespaart u als boekhouder tijd en uw klanten onnodige kosten.

Op vlak van e-invoicing speelt CodaBox trouwens ook een pioniersrol in België:

 1. Als officieel PEPPOL access point helpt CodaBox ondernemingen om facturen te sturen naar iedereen die op het Peppol-netwerk aangesloten is. Het PEPPOL-platform werd door de overheid gekozen om haar e-invoicing ambities kracht bij te zetten. Alle leveranciers worden vandaag reeds verplicht om hun facturen via PEPPOL te versturen.
 2. Dankzij de integratie met Zoomit kunnen ondernemers sinds september hun facturen ook via dit populaire netwerk versturen, waardoor hun facturen in slechts 1 klik betaald worden.

De bedoeling is weliswaar om tegen eind 2018 alle documenten van onze klanten via onze omni-channel oplossing te versturen, waarbij de gebruikers zullen kunnen kiezen of ze hun facturen volledig digitaal, via de klassieke post of via e-mail wensen te versturen.


Stand : D-08

KVABB

Wist je dat KVABB niet zomaar een beroepsvereniging is? Het is een professionele vereniging met een familiaal karakter. De sfeer onder de leden en het bestuur is uitstekend. Elk lid is belangrijk en heeft recht op een eigen inbreng. Verbondenheid en tevredenheid behoren tot de sleutelwoorden. Wist je dat KVABB mensen verbindt? De vereniging is de schakel tussen elk individueel lid, de instituten en de overheid. Zij bemiddelt tussen de problematiek op de werkvloer en het hart van het beleid. Tijdens de seminaries wordt er in dialoog gegaan, mensen zijn betrokken en gemotiveerd, kortom mensen voelen zich verbonden. Wist u dat KVABB: al meer dan een eeuw actief; stagiairs persoonlijk begeleidt; bestuurd wordt door 60% vrouwen; een pioniersrol vervulde bij de ontwikkeling van Teleseminar en e-ID registratie?


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-13

Larcier Business

Larcier Business is een merk van ELS Belgium nv, een uitgeefgroep die Larcier Group en Indicator verenigt en die zich toelegt op het juridische, sociale en fiscale vakgebied. Larcier Business maakt gebruik van innovatieve digitale technologieën en biedt verschillende online producten en software voor cijferberoepen aan:

 • TaxWin Expert (vroeger FiscalNet en Lexfin), een tweetalige online databank voor tax en accountancy met professionele oplossingen voor fiscalisten en experts,
 • TaxWin Praxis (vroeger Belastingen & meer en Fiscal & plus), een tweetalige online oplossing met alle fiscale basisinformatie, actualiteit, tips, adviezen, oplossingen en hulpmiddelen op maat van accountants en bedrijven,
 • Sofisk, de meest gebruiksvriendelijke tool voor de berekening, optimalisatie en aangifte van uw belastingen.

Op het Forum for the Future 2018 zal Larcier Business de laatste nieuwigheden van deze databanken voorstellen. Kom zeker een kijkje nemen op de stand van Larcier Business!


Bekijk de website van onze partner

Stand : A-76

liantis

Boilerplate Liantis

Liantis ondersteunt al wie onderneemt en/of mensen tewerkstelt. Bij ons vind je een vertrouwde compagnon de route die je vanuit een geïntegreerde aanpak op elk moment van je ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt: van de start als zelfstandige, over de aanwerving van personeel, de uitbouw van een HR- en welzijnsbeleid, via de bescherming tegen risico’s tot aan de pensionering. Dat doen we zowel digitaal als op één van onze 60 locaties in België. Zo zorgen we ervoor dat ondernemende mensen op hun twee oren kunnen slapen voor al hun mensenzaken.

Voor meer informatie: liantis.be.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-17

Liberform

Liberform is het vormingsfonds bij het paritair comité van de vrije beroepen. Talentgericht werken, competentieversterking, opleiding, training, coaching … Daar wilt Liberform de sector van het vrije beroep mee vooruit helpen! Als opleidingscentrum is Liberform de meerwaarde-partner voor al wie bij die sector betrokken is. Liberform is heel concreet de ideale partner voor:

 • De werkgever die op zoek is naar ondersteuning bij de opleiding van zijn/haar werknemers.
 • De werknemer die zich wil bijscholen in zijn/haar job, die zijn/haar competenties wil versterken.
 • De werkzoekende die de sector van het vrije beroep wil leren kennen en die overweegt werknemer bij een vrij beroep te worden

Bekijk de website van onze partner

Stand : G-08

Logidrive

De ambitie van Logidrive is het gebruik van technologie te maximaliseren om aldus de opslagmedia te dematerialiseren uit zorg voor duurzame ontwikkeling, en haar gebruikers te voorzien van uiterst efficiënte en beveiligde informatica instrumenten. Logidrive bevordert de synergie tussen accountants en klanten en stelt hen in staat om kostbare tijd te winnen. Logidrive heeft eveneens Kallima ontwikkeld, een innovatieve website voor accountants die hen voorziet van een efficiënt communicatiemiddel met hun klanten.

Logidrive is ook expert in het hosten van beheerstoepassingen van boekhoudkantoren en ondernemingen. Hoe kan men met actieve dematerialisatie de winstgevendheid van het boekhoudkantoor verhogen? Hoe slaagt men in de overgang naar het digitale? Hoe kan men vermijden de digitale transformatie te missen? Hoe plaatst men de mens in het centrum van de dematerialisatie? Dankzij diverse processen in de dematerialisatie van trustaktes is Logidrive erin geslaagd haar boekhoudkantoren volledig te dematerialiseren. Dit is de uitdaging van vandaag!


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-14

Maxel

Maxel met à disposition des fiduciaires différents outils d’optimalisations financières pour les aider à conseiller leur clientèle d’indépendants - professions libérales – dirigeants d’entreprises sur divers thématiques :

 • Sortie du cash d’une société de management,
 • audit des plans de prévoyance-pension, (2 et 3ième piliers)
 • allocation d’actifs mobiliers par des solutions bancaires ou d’assurances
 • calcul de rentabilité d’un bien immobilier de rapport en modélisant son mode d’acquisition en société, en privé, ou en démembrement.
 • offre comparative de crédits à but immobilier,
 • planification du patrimoine lors de l’arrêt d’activité professionnelle,
 • organisation successorale,
 • ….

Toujours à la recherche de nouvelles solutions, Maxel a développé un tout nouveau contrat exclusivement dédié aux clients des fiduciaires qui couvre les frais des contrôles fiscaux.

Maxel est agréée FSMA en Assurance, Banque et Crédit


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-39

modullo

modullo ERP-CRM-RH is een geïntegreerde beheerssoftware die bedrijven ondersteunt bij de uitvoering van alle dagelijkse operationele taken: commercieel beheer (aankoop, verkoop, voorraadbeheer, etikettering, inventaris, beheer van de offertes, prijsopgaven, facturatie, webshop, kassa, cadeaucheques en aankoopbonnen, ...), CRM (opportuniteitenbeheer, taken & projecten, activiteiten, planning & timesheets).

Dankzij de koppeling met uw bestaande boekhoudsoftware is modullo de ideale oplossing voor een efficiënt en accuraat commercieel beheer. Deze koppeling heeft onder meer het voordeel dat u de boekhoudgegevens van een klant of leverancier in realtime in modullo kunt bekijken, boekingsrekeningen aan uw artikelen kunt toewijzen en boekingen direct kunt uitvoeren in de overeenkomstige rekeningen in uw boekhouding. Volg uw verkopen en aankopen met de gewenste modullo-reportings en vermijd dubbele invoer.

modullo ERP CRM CRM RH is geschikt voor diverse vakgebieden. Dankzij het modulaire concept is modullo schaalbaar, snel te implementeren en gebruiksvriendelijk.

Om te voldoen aan de specifieke wens van de handelaars om een gecertificeerde kassa aan commerciële beheerssoftware te kunnen koppelen, hebben we "modullo easyshop" ontwikkeld, gecertificeerde, autonome en internetonafhankelijke kassasoftware die op iPad draait en tal van mogelijkheden biedt voor alle soorten bedrijven: restaurant, bar, snackbar, kapsalon, bakkerij, bloemenwinkel enz.


Bekijk de website van onze partner

Stand : E-20

Monizze

Monizze ontwikkelt en levert elektronische oplossingen die de kracht van de onderneming omzet naar voordelen voor zijn werknemers. Haar oplossingen: de elektronische maaltijd- , eco- en cadeaucheque.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-14

MyCompanyFiles

MyCompanyFiles was created for and with the support of chartered accountants. Thanks to MCF, your company now has an awesome digital entry point: your customers log in via your web site into their secured space and connect through your smarthone app'. Whatever your production software, your customers access all their files and info in one and only place. For you: more efficiency, less useless tasks and... more customers !


Bekijk de website van onze partner

Stand : E-17

Octopus - Inaras

Octopus boekhoudsoftware is dé oplossing voor de ondernemer die actief wil meewerken aan zijn boekhouding.

Met 'Octopus Share' kan een ondernemer zijn documenten met één klik online beschikbaar maken voor de boekhouder/accountant die ze dan onmiddellijk kan verwerken.

Zo kunnen dossierbeheerders het verwerken van gegevens spreiden. Handig om zo de pieken bij de btw-aangiftes te verminderen.

De ondernemer kan dus met Octopus Share zijn documenten bij zich houden maar de dossierbeheerder heeft de documenten altijd en overal beschikbaar in het online digitaal dossier.

Boekhouder en accountant kunnen zich toeleggen op hun specialiteit: het verwerken van de documenten en adviesverlening.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-44

Odoo

Odoo is een alles-in-één managementsoftware die een scala aan applicaties biedt die de volledige behoeften van een bedrijf dekken. Odoo is een flexibele en gebruiksvriendelijke oplossing die is aangepast aan elk type organisatie, van starters tot gevestigde conglomeraten.

Odoo's missie is om het potentieel van elk bedrijf te ontketenen door gebruikers de tools die ze nodig hebben om uit te blinken, aan te bieden. Daarom heeft het Brabantse bedrijf een reeks geïntegreerde toepassingen ontwikkeld, waarvan de belangrijkste CRM, Boekhouding, Facturatie, Verkoop, eCommerce, Productie, Human Resources, enz. omvatten. Daarnaast heeft de Odoo-gemeenschap meer dan 14.000 apps ontwikkeld die zich richten op enkele van de meer specifieke behoeften van iedereen.

Met meer dan 1500 dagelijkse downloads is Odoo een van de meest gebruikte managementsoftware ter wereld.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-04

Ordre des experts comptables et Comptables Brevetés de Belgique, société royale

L´Ordre des Experts-Comptables et Comptables Brevetés de Belgique a été créé en 1959 par Monsieur Joseph COLLEYE. Notre association professionnelle, privée, est devenue Société Royale en 2009, et compte actuellement plus de 2 200 membres, tous professionnels de la comptabilité, de la fiscalité et de l´audit. L´OECCBB, premier syndicat de la profession comptable créé en Belgique, représente tous les modes d´exercice des professions du chiffre : Expert-Comptable, Comptable, Reviseur, Conseil Fiscal, Directeur Financier,... MISSIONS ET VALEURS : DEFENDRE - SERVIR - ANTICIPER - ACCOMPAGNER et REPRESENTER.


Bekijk de website van onze partner

Stand : E-95

Partena Professional

Partena Professional is een dienstverlener met een sterke focus op ondernemerschap en personeelsbeleid.

Wij ondersteunen en begeleiden starters, KMO’s en grote ondernemingen in hun administratieve processen en HR-politiek. Bij de oprichting van een bedrijf, het sociaal statuut van zelfstandigen, het loon- en personeelsbeheer van werknemers en hun kinderbijslag, medische controle bij absenteïsme, opleidingen, juridisch advies en HR-consultancy.

Onze 1.500 medewerkers bedienen ruim 200.000 bedrijven en zelfstandigen, en realiseren een jaaromzet van 150 miljoen euro.


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-95

POM

POM for Professionals Wat: In 2 clicks facturen betalen, archiveren én doorsturen naar je boekhouder. Hoe: Alle facturen makkelijk inscannen of doorsturen - one tap betaling met je vingerprint (of pincode) - archiveren - doorsturen naar boekouder. Doelgroep: Zelfstandigen, vrije beroepen en kleine bedrijven. Extra: Met verdienmodel voor de boekhouder!


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-44

Proboss

Proboss-PLUS is een alternatieve innovatieve bezoldigingstechniek die er voor zorgt dat de bestuurder van een vennootschap in vergelijking met de gebruikelijke Belgische remuneratietechnieken (salaris, dividend, …) op een meer aantrekkelijke manier kan bezoldigd worden.

Wenst u meer hierover te weten? Neem contact met ons op, wij stellen u graag onze oplossing voor, en bespreken elke stap van de implementatie.


Bekijk de website van onze partner

Stand : E-44

Sage

Als marktleider in geïntegreerde oplossingen voor boekhouding en commercieel beheer in België en Luxemburg ondersteunt Sage de ambities van ondernemers door geavanceerde technologieën te gebruiken om bedrijfsbeheer opnieuw uit te vinden en te vereenvoudigen.

Aanbieder van producten gebruikt door meer dan 33.000 ondernemingen waarvan 3.000 fiduciaires. Sage werkt rechtstreeks samen met een dynamische groep van ondernemers, bedrijfsleiders van start-ups, zko’s en kmo’s, verkopers, accountants, partners en ontwikkelaars. Dankzij Sage kunnen klanten zich concentreren op hun activiteit en bouwen aan hun toekomst.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-44

SAGEMCOM

Demat’Box est la solution innovante de Sagemcom permettant la collecte numérique des pièces comptables vers les logiciels de gestion. Elle offre aux clients du cabinet facilité d’utilisation et sécurité de transmission. l’Expert-Comptable peut ainsi intégrer le client dans un processus industrialisé de bout en bout.


Bekijk de website van onze partner

Stand : E-29

SBB Accountants & Adviseurs

Met ruim 22.000 klanten werkt SBB Accountants & Adviseurs samen: starters, zelfstandige ondernemers en kmo’s, vrije beroepers en vzw’s. SBB biedt een brede expertise in accountancy, fiscaliteit en omgevingsrecht vanuit een kantoor vlakbij. Bovendien helpt SBB hen groeien met zakelijk-juridisch advies op maat. Dankzij een gespecialiseerd kenniscentrum en de rijke klantenbasis maken meer dan 450 SBB’ers deze belofte waar: samen slim ondernemen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : A-86

Maak een afspraak

Scope Invest

SCOPE Invest is al ruim 13 jaar één van de hoofdspelers van het Belgische Tax Shelter-segment. De onderneming begeleidde reeds meer dan 1.600 Belgische bedrijven van alle groottes en uit alle sectoren in hun Tax Shelter-operaties. Als ervaren specialist verleent SCOPE ook regelmatig bijstand aan professionals die deze fiscale oplossing aan hun klanten willen aanbieden dankzij onder andere verschillende tools en erkende opleidingen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-08

SD Worx - Xerius

Als boekhouder of accountant begeleidt u uw klanten van a tot z. SD Worx & Xerius bieden u een al even sterke service. Het portaal Accdesk omvat een schat aan informatie en een doordachte selectie aan nuttige tools, binnen een gebruiksvriendelijke en beveiligde omgeving. Op onze stand kunt u kennismaken met 2 tools die u geen windeieren zullen leggen. -Onze gloednieuwe tool “Bedrijfsleiders” is uniek op de markt en is speciaal ontwikkeld voor boekhouders en het beheer van bedrijfsleiderdossiers. Een must voor uw kantoor! -En het Digitaal loket verzekert een vlotte en snelle verwerking van uw aanvragen in het kader van de KBO en het socialeverzekeringsfonds (aanvragen fiscale en loopbaanattesten, raadplegen van aansluitingsdossiers, enz.). Kom dus zeker langs en ontdek de nieuwe functionaliteiten van onze toepassing voor het beheer van uw zelfstandige klanten.


Bekijk de website van onze partner

Stand : E-39

Securex

Ondernemerschap vormt de basis van economische activiteit, werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming, en gelooft in een personeelsbeleid op maat van het individu en gericht op duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner voor zowel startende en ervaren zelfstandigen of kmo’s, als grote ondernemingen en openbare besturen. Het bedrijf heeft alles in huis voor een geïntegreerd HR-beleid. Wij bieden dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak.

Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, en Nederland, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 33 regionale kantoren.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-88

Skwarel

Skwarel is het collaboratieve platform dat het werk tussen de boekhoudkantoren en hun klanten vergemakkelijkt. Dankzij het platform kunnen de klanten hun facturen online uploaden, hebben ze toegang tot hun boekhouding via eenvoudige dashboards, kunnen ze gemakkelijk berichten versturen over ontbrekende facturen, en nog zoveel meer. Vraag om een demonstratie en krijg een Mug in de kleuren van Skwarel.


Bekijk de website van onze partner

Stand : A-95

Sodalis

Sodalis is een erkend sociaal secretariaat dat ernaar streeft om op vlak van payroll en HR een volwaardige partner te zijn voor ondernemers en boekhouders. Wij streven naar een duurzame driehoeksrelatie tussen de ondernemer, de cijferberoeper en Sodalis op basis van service en communicatie. Hiervoor heeft Sodalis ervaren dossierbeheerders en een gespecialiseerde juridische dienst in huis. Naast het correct afleveren van uw loonfiches, hebben wij evenzeer oog voor andere belangrijke zaken, zoals het opmaken van een arbeidsreglement op maat of overeenkomsten tussen werkgever en werknemer. Dit alles gaat gepaard met een hedendaagse technologie waarbij wij luisteren naar de noden van de gebruikers.

Sodalis, uw dagelijkse partner!


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-08

Sodexo Pass Belgium n.v

Aantrekken, fideliseren, aanmoedigen en belonen van talent zijn topprioriteiten van een onderneming en vormen de expertise van de raadgevers van Sodexo. Daarom biedt Sodexo haar klanten een gediversifieerd gamma motivatieoplossingen aan, gaande van voordelen voor werknemers, over extralegale voordelen zoals de Lunch Pass®, de maaltijdcheque van Sodexo, de Eco Pass® , de Sport & Culture Pass® en de Cadeau Pass®, tot incentive programma's die prestaties stimuleren en belonen.

Sodexo wendt zijn know-how ook aan voor het beheer van financiële en informatiestromen, die gegenereerd worden bij de distributie van openbare hulpverlening en subsidies : de dienstencheques (in hun papieren of elektronische vorm), de KMO-Portefeuille (onder elektronische vorm) en de Chèque-Formation (onder elektronische vorm).

In België: 1 Belg op 4 komt dagelijks in contact met Sodexo: via de dienstencheque, de schoolkantine, het bedrijfsrestaurant, de maaltijdcheque…


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-33

Tamtam.pro

Tamtam.pro is een geheel van tools dat een bepaalde groep toelaat om te communiceren, uitwisselen, organiseren en doeltreffend samenwerken. Het platform bevat verschillende applicaties samengevoegd naargelang de noden van de klant. Dankzij onze gedeelde tools, beschikken onze klanten over de laatste technologieën zonder deze te hoeven ontwikkelen ten gunste van hun corebusiness.


Stand : B-88

Teamleader NV

Teamleader biedt modules voor CRM, projectmanagement en facturatie in één eenvoudige tool. Ondernemers die kiezen voor Teamleader kiezen voor digitale efficiëntie. Bovendien integreert Teamleader met tal van boekhoudsoftware zodat de samenwerking tussen ondernemers en accountants veel vlotter kan verlopen. Je spaart er dus tijd en geld mee uit.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-39

Teleseminar

Voortaan volgt u thuis seminaries.

De moderne informatie- en communicatietechnologie heeft de wereld grondig veranderd. Boekhouders, fiscalisten, accountants en belastingconsulenten kunnen hiervan handig gebruik maken bij hun permanente vorming. Seminaries volgt u op uw computer of tablet. Bij Teleseminar gaan we echter verder en kunnen professionals zich in alle vrijheid bijscholen, waar en wanneer het hen best uitkomt. Bijscholen via Teleseminar biedt in vergelijking met klassieke seminaries tal van voordelen. In de eerste plaats wint u heel wat tijd: u volgt opleidingen bij u thuis of op kantoor en dus hoeft u zich niet naar de seminarielocatie te verplaatsen. Verder volgt u met uw computer of tablet de opleiding waar en wanneer u wil en dit op uw eigen tempo. Tot slot kunt u uw opleidingsbibliotheek uitbreiden en de opleidingen steeds consulteren. Uzelf of uw collega’s. Dankzij het controlesysteem werden de opleidingen van Teleseminar erkend door de beroepsinstituten BIBF en IAB. De gevolgde opleidingen geven dus recht op een attest permanente vorming erkend door de beroepsinstituten. Leden van het BIBF kunnen 8 uur per jaar via e-learning volgen. Leden van het IAB 16 uur. Teleseminar is bijna 10 jaar actief als opleidingsverstrekker voor financiële vrije beroepen. Hierdoor zijn wij uitgegroeid tot een belangrijke speler, mede dankzij de kwaliteit en expertise van onze sprekers. Op vandaag werden reeds meer dan 170 opleidingen ontwikkeld, zijn meer dan 2.000 kantoren klant en werden meer dan 20.000 opleidingen verstrekt.


Bekijk de website van onze partner

Stand : L-95

UCM

En tant que professionnel du chiffre, vous encadrez chaque jour vos clients indépendants dans les aspects professionnels de leur entreprise. Assurez-leur un parcours gagnant avec la collaboration de l'UCM ! Nous mettons à vore disposition notre expertise et les outils nécessaires pour maximaliser votre travail et vous permettre de les conseiller au mieux. A travers vous, plus de 90.000 indépendants et 30.000 sociétés nous font confiance.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-17

Unit4

UNIT4 C-Logic legt zich reeds sinds 1985 toe op de ontwikkeling van uiterst gespecialiseerde programma's voor boekhouding en facturatie. Onder ons motto 'Boekhouden wordt een plezier' maken wij voor u dagelijks werk van meer verfijnde, snellere en creatievere administratieve software. Daarbij is het onze ambitie om alleen producten te brengen van superieure kwaliteit tegen betaalbare prijzen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-08

Unpaid

Zit je verveeld met onbetaalde facturen?

Gedaan met dure incassobureaus of tijdverslindende procedures via de rechtbank! Door een wetswijziging kan je een betaling nu ook juridisch afdwingen zonder tussenkomst van een rechter. Met het unieke platform Unpaid start je met enkele klikken een officiële invorderingsprocedure op. Hierna gaat er automatisch een deurwaarder binnen de 5 werkdagen naar je klant met een officiële aanmaning tot betalen. En dat werkt! Gemiddeld worden facturen via Unpaid op 30 dagen terugbetaald. Daarbij krijg je trouwens je geld, het voorschot van Unpaid én een schadevergoeding van max.10% erbovenop. Snel, voordelig en gemakkelijk.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-39

WinAuditor

WinAuditor bvba ontwikkelt en verkoopt WinAuditor, een software voor uw boekhouding en commercieel beheer. We zijn actief op de Belgische markt sinds 1985 en blijven innoveren. Onze software is nu ook online beschikbaar via WinAuditor.net. Als Belgisch bedrijf zorgen we ervoor dat al onze oplossingen afgestemd zijn op de Belgische wetgeving van vandaag en morgen !


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-88

Wolters Kluwer

Als cijferberoeper of kmo wilt u ongetwijfeld efficiënter werken, optimaliseren en digitaliseren. Daarom zijn onze softwarepakketten voor boekhouding, kantoorbeheer en fiscaliteit zo ontworpen dat ze uw taken en activiteiten aanzienlijk verlichten. Met Adsolut en Basecone (digitale documentuitwisseling en –verwerking) breiden wij ons aanbod nog uit en versterkt u uw samenwerking met uw klanten. Vanuit onze software linkt u rechtstreeks naar het online expertisecentrum monKEY.be, dat deuren opent naar actuele, accurate en relevante informatie. Hoort u het graag rechtstreeks van de experts? Onze deskundigen van Fiscaal Informatief maken u graag wegwijs in de zeer complexe fiscale materie. En natuurlijk zijn er ook nog onze boeken en vakbladen, een vaste waarde onder economische beroepen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-88

Xperity

Wij zijn Xperity. Een toonaangevend advies- en auditkantoor, gespecialiseerd in IT Audit & Advisory, digitale boekhouding en dashboardoplossingen.

Xperity is gegroeid in de schoot van VGD Accountants & Bedrijfsrevisoren.

En net als VGD maakt zij het tot haar missie om een kennispartner te worden van elke onderneming, volgens de wensen en behoeften van die onderneming en tegen de juiste prijs.

Xperity = Experience + Integrity

Dit doet Xperity door het aanbieden van services en producten op het vlak van IT Audit, Data Protection & Privacy, IT Advisory, Exact Online en Dashboarding. Onze experten staan voor u klaar om uw onderneming maximaal bij te staan en efficiënt te ontzorgen.

We are Xperity. Let’s talk!


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-39

Maak een afspraak