Congres info

 • Niet deelnemen aan het congres? Wat een gemiste kans!
  Wij geven u graag 5 goede redenen om deel te nemen aan het congres: 1/ Het grootste forum voor opleiding en uitwisseling in België anno 2020. Ongelooflijk, toch? ...
 • Heeft u nog niet voldoende uren permanente vorming? Schrijf u dan zeker in voor het FFF 2020!
  Gezien dit bijzondere jaar, dat volledig getekend werd door covid-19, is het zeer waarschijnlijk dat u nog geen 40 uren permanente vorming kon volgen, zoals het ...
 • Wat het dreamteam FFF is? Lees het hier!
  Het dreamteam ontstond 8 jaar geleden. Het idee was om alle expertise te bundelen onder één label, duidelijk te onderscheiden voor de deelnemers van het congres. ...
 • Een veilige lockdown toegewenst, beste confraters
  Het is weer zover: een nieuwe lockdown werd afgekondigd… We bevinden ons opnieuw in een situatie die we absoluut wilden vermijden… Sluit de deuren en ...

Dream Team van het Forum

 • De ComIW 92 in een nieuwe jasje ...
  >>> Fisconetplus stelt graag aan u voor: een nieuwe presentatiewijze van de commentaar op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (externe link). Voordelen Vanaf ...
 • Dringende bepalingen inzake fiscaliteit en fraudebestrijding
  De ministerraad van 20 november keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed over dringende bepalingen inzake fiscaliteit ...
 • Brexit en impact op BTW
  Koopt of verkoopt uw onderneming goederen of diensten in het Verenigd Koninkrijk? Dan zal de Brexit een impact hebben op uw btw-formaliteiten. Raadpleeg daarom: FAQ’...
 • Let op: een laattijdige aangifte kan voortaan nog zwaardere gevolgen hebben!
  Bij een fiscale controle vindt een rechtzetting plaats. Er worden bijkomende inkomsten belast ... In het verleden mocht u op deze bijkomende grondslag alle klassieke aftrekken ...

FFFuture : Nieuwsbrief van de toekomst

 • Bankgift: enkele aandachtspunten !
  Als een Belgische ingezetene overlijdt, moeten op zijn wereldvermogen successierechten worden betaald. Het tarief voor de successierechten is progressief en hangt af van het gewest ...
 • Economische impact van COVID-19 ?
  Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België die zijn opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem ...
 • Wat is een clausule met terugval van vruchtgebruik?
  De clausule met terugval van vruchtgebruik wordt doorgaans gebruikt in het kader van een schenking waarbij de schenker zich voor het geschonken goed een vruchtgebruikrecht ...
 • Digitalisering, administratieve vereenvoudiging en privacy
  Op dinsdag 17 november presenteerde de staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, Mathieu Michel, zijn beleidsnota over administratieve ...

Structurele partners

Met de steun van