Congres info

Log in om uw attest te krijgen

 • Niet deelnemen aan het congres? Wat een gemiste kans!
  Wij geven u graag 5 goede redenen om deel te nemen aan het congres: 1/ Het grootste forum voor opleiding en uitwisseling in België anno 2020. Ongelooflijk, toch? ...
 • Heeft u nog niet voldoende uren permanente vorming? Schrijf u dan zeker in voor het FFF 2020!
  Gezien dit bijzondere jaar, dat volledig getekend werd door covid-19, is het zeer waarschijnlijk dat u nog geen 40 uren permanente vorming kon volgen, zoals het ...
 • Wat het dreamteam FFF is? Lees het hier!
  Het dreamteam ontstond 8 jaar geleden. Het idee was om alle expertise te bundelen onder één label, duidelijk te onderscheiden voor de deelnemers van het congres. ...
 • Een veilige lockdown toegewenst, beste confraters
  Het is weer zover: een nieuwe lockdown werd afgekondigd… We bevinden ons opnieuw in een situatie die we absoluut wilden vermijden… Sluit de deuren en ...

Dream Team van het Forum

Log in om uw attest te krijgen

 • Verplichting voor financiële instellingen om in het verleden uit het buitenland gerepatrieerde geldmiddelen opnieuw onder de loep te nemen ?
  De Nationale Bank van België heeft op 8 juni 2021 een circulaire uitgevaardigd die de correcte naleving van de waakzaamheidsverplichtingen die worden opgelegd door de antiwitwaswetgeving dient ...
 • Fiscaliteit van (ex-)partners en kinderen
  U bent gescheiden of bent momenteel verwikkeld in een echtscheiding en u vraagt zich af hoe u wordt belast en wie kan genieten van de ...
 • Over de erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen
  In een arrest van 7 december 20202 oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer tijdens het huwelijk door de echtgenoten gemeenschapsgoederen werden geschonken, de erfrechtelijke verrekening van ...
 • Internationale nalatenschappen en dubbele belasting: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit
  Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1? Voor wat betreft de successierechten, belast België in principe ...

FFFuture : Nieuwsbrief van de toekomst

Log in om uw attest te krijgen

 • Een sterk herstel van de Belgische economie, al vertraagt de groei op middellange termijn; de arbeidsmarkt houdt beter stand dan verwacht, maar de overheidsfinanciën blijven in het rood
  De Belgische economie herstelt zich sneller dan verwacht van de gezondheidscrisis, maar de economische groei zou een meer trendmatig verloop kennen vanaf 2023. De werkgelegenheidsgroei vertraagt ...
 • Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis – Verlenging van de vereenvoudigde procedure tot 30.09.2021
  De federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 30.09.2021. Alle tijdelijke werkloosheid door corona kan dus tot ...
 • Nieuw advies: Rekening 26 Overige materiële vaste activa
  In nieuw CBN-advies 2021/09 - Rekening 26 Overige materiële vaste activa verduidelijkt de Commissie het gebruik van rekening 26 Overige materiële vaste activa, opgenomen onder rubriek ...
 • Onmiddellijke sluiting van de vereffening van een vennootschap: jaarrekeningrechtelijke gevolgen ...
  Ontwerpadvies van 24 maart 2021 voor raadpleging ! Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met vrijdag 13 augustus 2021. Achtergrond De Commissie voor boekhoudkundige normen bestudeert in dit nieuw ...

Structurele partners

Met de steun van