Algemene vergadering van het ITAA 2020

Programma

Inschrijving

Algemene vergadering van het ITAA 2020

Beste bezoeker,

Registraties voor het evenement zijn nu gesloten. We hopen je te ontmoeten tijdens een aanstaande evenement !

Sprekers

Algemene vergadering van het ITAA 2020

Bart Van Coile

view more
 • Voorzitter ITAA

Frédéric Delrue

view more
 • Ondervoorzitter ITAA

Nathalie Muylle

view more
 • Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Denis Ducarme

view more
 • Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

Alexander De Croo

view more
 • Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Koen Geens

view more
 • VICE-EERSTEMINISTER, MINISTER VAN JUSTITIE EN MINISTER VAN EUROPESE ZAKEN

Géraldine Horgnies

view more
 • Raadslid en lid van het Uitvoerend Comité van het ITAA
 • Clusterverantwoordelijke van de cluster Toegang tot het beroep

Hein Vandelanotte

view more
 • Raadslid en lid van het Uitvoerend comité van het ITAA
 • Clusterverantwoordelijke van de cluster Beroep & kwaliteit

Marc Van Thournout

view more
 • Raadslid en lid van het Uitvoerend Comité van het ITAA

Jean-Luc Kilesse

view more
 • Raadslid en lid van het Uitvoerend Comité van het ITAA
 • Penningmeester en lid van de werkgroep 'Financiën'

Mirjam Vermaut

view more
 • Raadslid en lid van het Uitvoerend Comité van het ITAA
 • Lid van de werkgroep 'Financiën'

Johan De Coster

view more
 • Raadslid en lid van het Uitvoerend comité van het ITAA
 • Clusterverantwoordelijke van de cluster Kenniscentrum
 • Lid van de werkgroep 'Financiën'

Patrick Deleu

view more
 • Raadslid en lid van het Uitvoerend Comité van het ITAA
 • Clusterverantwoordelijke van de cluster Kenniscentrum

Vincent Delvaux

view more
 • Raadslid en lid van het Uitvoerend Comité van het ITAA
 • Clusterverantwoordelijke van de cluster Deontologie & tuchtzaken
 • Lid van de werkgroep 'Fusie'