Congres info

Log in om uw attest te krijgen

 • 4 structurele partners aan de basis van de stichting
  Tijdens de elfde editie van het congres verwelkomen we ook opnieuw de belangrijkste marktspelers op vlak van digitale tools of diensten voor onze sector. Het ...
 • Het congres blijft gratis toegankelijk voor studenten op woensdag en voor beroepsbeoefenaars op donderdag: wat betekent dat?
  Het Forum for the Future is en blijft al gedurende 11 jaar dé niet te missen afspraak voor de beroepsbeoefenaars. Gedurende 2 dagen leiden inhoud en dynamiek ...
 • Voorinschrijvingen geopend sinds 12 september
  Op 20 en 21 november vindt de nieuwe editie van het congres Forum for the Future plaats in paleis 11 van de Heizel in Brussel! Het congres zet ...
 • Het ITAA steunt het congres FFF 2019
  Ook al is het een traditie, de beslissing om het congres te steunen dient elk jaar formeel te worden genomen door de, ditmaal nieuwe, gefuseerde ...

Dream Team van het Forum

Log in om uw attest te krijgen

 • Circulaire 2019/C/92 betreffende het btw-tarief dat van toepassing is op bomen en planten die geleverd worden bij de aanleg en het onderhoud van tuinen
  Deze circulaire becommentarieert de invoering van het verlaagde btw-tarief van 6 % op bepaalde bomen en planten die geleverd worden bij de aanleg en het onderhoud van ...
 • Circulaire 2019/C/91 betreffende de ordonnantie van 21 februari 2019 inzake successierechten
  De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie publiceerde op 19/09/2019 de circulaire 2019/C/91, een administratieve toelichting bij de ordonnantie van 21 februari 2019 tot wijziging van het Wetboek der ...
 • Circulaire 2019/C/90 over de gemiddelde aanslagvoet
  De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting publiceerde op 18/09/2019 de circulaire 2019/C/90. Deze circulaire bespreekt de invulling van de notie 'referentiejaar' in het kader van ...
 • Vraag je grensoverschrijdende vergunning via het Europees trader portal
  Wens je een grensoverschrijdende douanevergunning aan te vragen, te wijzigen of te hernieuwen? Gebruik dan het Europees "Trader Portal - Custom Decision". Dit is een ...

FFFuture : Nieuwsbrief van de toekomst

Log in om uw attest te krijgen

 • Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet en Hypothecair Krediet
  De FOD Economie heeft een nieuw online Geannoteerd Wetboek van krediet aan de consumenten. Het bevat een luik consumentenkrediet en een luik hypothecair krediet. Inhoud ...
 • Meer dan 1 op de 5 Belgen doet aan telewerk, bijna de helft denkt het te kunnen doen
  22% van de Belgische werknemers doet aan telewerk Telewerken wil zeggen dat je jouw werk uitvoert vanop op een andere locatie dan de hoofdvestiging van de ...
 • Tweejaarlijkse imagometing FOD Financïen start op 17 september
  De FOD Financiën voert tweejaarlijks een imagometing uit in samenwerking met een extern bureau. Na eerdere metingen in 2013, 2015 en 2017 start de volgende imagometing op 17 ...
 • Tips om uw onderneming voor te bereiden op de brexit
  Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet met de brexit. Stappen de Britten op 31 oktober 2019 uit de EU of wordt die datum opnieuw ...

Structurele partners

Met de steun van